Olliemölle en de Stenen Tafel

Borculo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  windwijzer: 1375

  ankerjaartal: 1742

 

 

 

 

Naam

Olliemölle

de Stenen Tafel

Plaats

Borculo

Type

onderslagmolens

Beek

Walbeek, zijtak van de Berkel

Bouwjaar

14e eeuw / 1742

Status

restant

Molendb

gegevens

Foto’s

september, november 2008

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                   “de olliemölle”

 

 

                              

                

 

Bezit

 

De watermolens behoorden tot de heerlijkheid Borculo, sinds het einde van de 14e eeuw in bezit van het geslacht Van Bronckhorst. Via vererving kwam Borculo aan de graven van Limburg Stirum, de heerlijkheid bleef tot 1727 eigendom van het geslacht. Diverse eigenaren volgden en in 1777 kwam Borculo via vererving in bezit van Stadhouder Willem IV van Oranje. Na de vorming van de Bataafse Republiek in 1795 werd Borculo een domeingoed.

 

Publieke veiling

 

De Borculose domeingoederen werden in 1812 bij publieke veiling verkocht. In de ‘catalogus’ van de veiling: "Deze molen is bezwaard met een uitgang van 32 mudden rogge aan de armen der stad Borculo, verschijnende in 4 kwartalen als op Paasschen, Sint Jan, Sint Michael en Kerstmis en is verpagt aan C. F. Beins tot Sint Peter 1813 voor f 2400."

 

Veilingvoorwaarden

“De verkooping zal plaats hebben bij wijze van opbod en met het uitbranden van een een kaars, zullende de toeslag niet definitief zijn, dan wanneer een laatste kaars aangestoken zijnde, zal hebben uitgebrand, zonder dat een ander gedurende het branden van dezelve een hooger bod gedaan heeft.” Het gaat daarbij om kleine waskaarsjes die 4-6 minuten branden.

 

Kopers en erfgenamen

“De molen is gegund en toegeslagen aan Christiaan Frederik Beins, molenaar te Borculo, hebbende tot kopers benoemd de heer en Gerard Jan Thin van Keulen, rentenier, wonende te Doesburg en Hendrik van der Sluijs, wonende op 't Westerflier onder de maire van Goor voor 80665 francs.”

 

In 1819 werd de watermolen verkocht aan H. Reerink te Lochem, zijn vrouw Joanna Theodora van Campen erfde in 1839. Op haar beurt liet zij het goed na aan Jan Heukelman. Diens oudste dochter, Anna Elisabeth, huwde in 1852 met Derk Hendrik Schaars waardoor de molen gedeeltelijk, later geheel in handen kwam van de familie Schaars.

 

de Gemeente

 

De familie Schaars verkocht in 1886 de zuidelijke molen aan het Waterschap van de Berkel en de noordelijke molen in 1924 aan de gemeente Borculo. De gemeente kocht in 1957 ook de andere molen aan en werd zo de eigenaar van de dubbelmolen.

 

 

 

 

 

Het logo van de gemeente Berkelland voert een waterrad van een onderslagmolen, het waterrad staat voor dynamiek, nostalgie en stuwkracht. Het logo is onderdeel van de huisstijl van de gemeente en is ingevoerd in 2005. De vlag van de gemeente is een afgeleide van het logo. De blauwe ondergrond verwijst naar het water van de Berkel, de vier bruine schoepen naar de watermolens.

 

In de gemeente liggen de watermolens van Borculo en Eibergen.

 

 

 

                                      

 

Functies

 

In 1812 werden de molens geveild, het  kavel werd omschreven als een "water-, koren-, olij- en eekmolen". De korenmolen had drie en de oliemolen twee draaiwerken. De zuidelijke (linker) molen is de Olliemölle, maar de oliemolen werd in 1920 verbouwd tot een korenmolen. De noordelijke (rechter) molen, de huidige Stenen Tafel, was een koren- en pelmolen. Rond 1875 werd er een cichoreifabriek gevestigd die in 1880 afbrandde. De molen werd herbouwd en de cichoreifabriek werd naast de molens weer opgebouwd. Na 1945 was er geen werk meer voor de molenaar en de watermolen kwam tot stilstand. Verval sloeg toe, maar een restauratie in de jaren 1966-1970 behoedden de molens van de ondergang.

 

Ster-restaurant

 

Na de restauratie verhuurde de gemeente de noordelijke (rechter) molen in 1971 aan horeca-ondernemers en sindsdien is er het restaurant De Stenen Tafel gevestigd. Zeven jaar later werd ook de zuidelijke molen verhuurd aan dezelfde familie en de Olliemölle kreeg eveneens een horeca-bestemming. In 1994 ging het restaurant in andere handen over en verwierf vijf jaar later een michelin-ster. De Olliemölle is sinds 2003 een ‘spijslokaal’ en werd in 2008 onderscheiden met een Bib Gourmand.

 

 

 

                 

 

 

 

                                                        

 

                                                          de hal van de Olliemölle, drie dagen voor de toekenning van de Bib Gourmand door Michelin

 

 

De Stenen Tafel koopt vastgoed

 

Deze kop staat boven een internetbericht van 29 november 2007. Door financiële zorgen bij de gemeente Berkelland ontstond de mogelijkheid het watermolencomplex over te nemen. De uitbaters van het ster-restaurant, Gea Meppelink en chef-kok Raymond Prinsen, hebben die kans te baat genomen en het gebouw gekocht. “Dit gemeentebestuur heeft duidelijk een minder emotionele band met het complex dan zijn voorgangers. Voor de gemeente is het een hoopje stenen, voor ons is het van levensbelang” aldus de chef-kok in het bericht. De molen met de bewegende delen en het terras veranderden van eigenaar, de waterwerken, de stuw en het stuwrecht blijven in het bezit van de gemeente. Een jaar later werd ook het naastgelegen pand ‘De Molen’ door de restauranthouders gekocht.

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                         

 

 

 

Gevelstenen

 

In de muur van de noordelijke molen zijn twee gevelstenen aangebracht. De linker gevelsteen heeft betrekking op Lucia Aylva, gemalin van Frederik Willem, graaf van Limburg Stirum die op de rechter gevelsteen genoemd wordt. Frederik Willem was van 1679 tot 1722 heer van Borculo en tot 1683 ook heer van Bronkhorst. In 1692 werd hij benoemd tot luitenant-admiraal van Friesland, de stad Groningen en ommelanden. De gevelstenen zijn afkomstig van een keermuur van de Walbeek en zijn mogelijk voordien ingemetseld geweest in de muren van het in 1870 gesloopte kasteel te Borculo. Ze horen van oorsprong dus niet thuis op het molenhuis.

 

 

 

 

 

 

Lucia gravinnva

Limborg ende Bronchor..

Vrowe tot stirum Wis…

Borkelo ende Ghemen

Erfbanner Vrow van

Gelderlant Geboorn

van Aijlva.

 

 

 

 

…derig Wilhelm Graef….

  borg ende Bronchorst …

…r tot Strum Wisch Borkelo ende

……..en ErfBanne Heer van Gelde

 leutenant Admiral van

Frieslant Stad Groningen

ende ommelanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten & Varia

 

 

                                              

 

 

  foutje van de ontwerper: de rechtermolen ( ‘de Stenen Tafel’)

  heeft nooit een puntdak gehad, i.t.t. de linkermolen

 

 

 

                              

 

                                    de Stenen Tafel, 1979

 

 

                             

 

                                  suikerzakje restaurant ‘De Stenen Tafel’

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                 

 

                                      de watermolens in kruissteek

 

 

                                  

 

                                      1951; het voorbeeld voor het bovenstaande borduurpatroon

 

 

 

                                                 

 

                                                             1947

 

 

                                   

 

                                   30-er jaren

 

 

                         

 

                           1926

 

 

 

                                               

 

                                                       20-er jaren

 

 

 

                                           

 

                                             1905

 

 

 

                    

 

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen