Marten Orges

Arnhem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Naam

Marten Orges

Plaats

Arnhem

Type

bovenslagmolen

Beek

bronnen, pomp en wijer

Bouwjaar

1654  / 1933

Functie

papiermolen

Eigenaar

stichting

Molendb

gegevens

Foto’s

juli 2009

Marten Orges

 

De papiermolen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem is vernoemd naar Marten Orges naar men destijds dacht, de eerste papiermaker van Nederland. Het grafschrift van Orges luidt: “Anno 1626 den 9 September is inden Heren gherust  meister Marten Orges den olsten pappyere maecker ghewest in Gelderlandt”. Maar inmiddels is bekend dat Johan Steenbergen al in 1593 een vergunning kreeg om aan de Grift een papiermolen te stichtten. Het woord olsten in de graftekst staat waarschijnlijk niet voor oudste in de zin van eerste.

 

 

Achterste molen

 

De papiermolen Marten Orges bestaat voor het grootste gedeelte uit de voormalige “Achterste molen” uit Loenen. Ontbrekende delen werden aangevuld uit andere Veluwse papiermolens. Ook de inrichting is hoofdzakelijk afkomstig uit de Achterste molen, de hollander en het kroonwiel zijn afkomstig uit het voormalige ‘Kerstensmeulentje’ te Eerbeek. De Vereeniging van de Nederlandsche Papierfabrikanten waren de sponsors, de vereniging stelde er belang in de papiermolen te conserveren. In 1933 is de molen herbouwd op het terrein van het Openluchtmuseum.

 

Papier maken

 

In de watermolen wordt getoond en uitgelegd hoe in vroeger dagen papier werd gemaakt, de verschillende stadia worden geïllustreerd. Alleen het papierscheppen wordt in de molen daadwerkelijk gedaan, het fijnstampen en fijnwrijven van de lompen tot losse vezels wordt elders uitgevoerd, de halffabrikaten worden aangeleverd.

 

 

 

                       

 

                           Scheurbak

 

 

Het lompenscheuren en -kappen

 

In de zeef met klingen werden de lompen met behulp van in de bodem verankerde messen ontdaan van haken en knopen en gescheurd. Los vuil viel al doende door de bodem die uit een zeef bestaat. Het lompenscheuren werd meestal gedaan door vrouwen en kinderen. Vervolgens belandden de stukken stof in de lompenbakken waar een kapblok in staat. De lompenkappers hakten de lappen tot snippers.

 

 

 

                              

 

 

 

Hamerbakken

 

Het vrijmaken van de vezels uit de snippers gebeurde in de hamerbakken. Een as wordt rondgedraaid door het waterrad, op de as staan nokken die al draaiende, hamers optillen en weer laten vallen. De bodem van de hamerbak bestaat uit een ijzeren plaat en op de hamerkoppen zijn ijzeren messen bevestigd. De slaande hamers snijden of stampen de lompensnippers in heel fijne stukjes en uiteindelijk in losse vezels. Al doende werd de stof gewassen met het heldere beekwater.

 

 

 

                       

 

                        links de hollander, onder de houten kist bevindt zich de snijrol; rechts het aandrijfwerk (as, aswiel, bonkelaar, spoorwiel)

 

 

De hollander

 

Eerst werd het ontvezelen van de lompen alleen in de hamerbakken gedaan, maar in 1673 is de hollander uitgevonden, een werktuig dat het ontvezelen veel efficiënter aanpakte. Op de Veluwe bleef men over het algemeen werken met hamerbakken, slechts enkele bedrijfjes stapten over op de hollander of werkten met beide, zoals in de molen Marten Orges. Het werken met de combinatie verkortte de tijdsduur van het hameren. De ‘halfstof’ uit de hamerbakken werd verder fijngewreven en gewassen in de hollander tot ‘heelstof’.

 

 

 

                                 

 

                                     in de hollander wordt bezinksel handmatig omhoog geroerd

 

                                                                                                                                   

een hollander in Thailand

 

Griebeltjes

 

De hollander of wrijfbak is een ovalen kuip die met een gedeeltelijk middenschot (de vloeistof kan circuleren) in twee helften is verdeeld. In de hollander draait op waterkracht een ijzeren rol met messen over een hellende geribbelde bodemplaat. De halfstof uit de hamerbakken wordt verder fijngewreven tussen de rol en de bodemplaat.

 

Als het water met de vezels geen ‘griebeltjes’ (kleine stofklontjes) meer bevat, wordt de heelstof via een goot in de stofkuip, een spaarbekken, gestort. Daar wordt eventueel een kleur aan de vezelpulp toegevoegd. Met een hoos wordt vervolgens de opgespaarde pulp in de schepkuip overgeschept.

 

 

 

                             

 

                                 snijrol van ‘de hollander’

 

 

 

                       

 

                     schepper                                                                                                    koetser

 

 

Schepper en koetser

 

Het scheppen van het papier gebeurt met een schepraam, een bakje waarvan de bodem bestaat uit fijn gespannen koperdraad. De vezels uit de vezelpulp blijven achter op het draadraam terwijl het water wegloopt. De koetser (van het Franse coucher = neervlijen) legt het kletsnatte papier in wording op een vilten lap. Een stapel van 125 lagen vilt en nat papier wordt vervolgens onder de natpers gelegd. Met een koehoorn worden alle medewerkers in de buurt opgeblazen om te helpen de pers aan te draaien.

 

Na vervolgens onder de droogpers nog droger en vlak geperst te zijn, worden de papieren vellen te drogen gehangen op de droogzolder.

 

Als finishing touch kon het papier door een mengsel van beenderlijn en aluin gehaald worden. Het papier was daarna beter geschikt als schrijfpapier, de inkt liep minder gemakkelijk weg in de poriën van het papier.

 

 

 

          

 

     de natpers                                                                                              de droogzolder

 

 

 

                                    Lompen maken papier

                                    papier maakt geld

                                    geld maakt banken

                                    banken maken leningen

                                    leningen maken bedelaars

                                    bedelaars maken lompen 

 

 

       

                       

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

                                           

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                           

 

                                              voor de periode van publiekshekjes

 

 

 

                               

 

                                   1951

                    

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen