Gitstappermolen

Vlodrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naam

Gitstappermolen

de Gitstap

  Plaats

Vlodrop

  Type

middenslagmolen

  Beek

Rode beek

  Bouwjaar

<1377  / 1750

  Status

maalvaardig

  Functie

korenmolen

  Molendatabase

gegevens

  Foto’s

mei 2009

 

 

 

                     

 

                       Als het graan-niveau in de kaar daalt beneden een bepaald niveau, wordt via een ingenieus

                       systeem van kantelend plankje, touwtje en gewichtje een belletje geluid waardoor de molenaar

                       gewaarschuwd wordt.

 

 

 

                                      

 

 

 

Grensgeval

 

De watermolen ligt op de grens van Nederland en Duitsland, het waterrad draait nog net op Nederlands grondgebied. De molen stamt uit de veertiende eeuw, toen de grenzen nog anders liepen. De molen wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1377. Hertog Willem van Gulik en hertogin Maria bepaalden op 26 december van dat jaar, dat de Geitstapperbeeck beneden de Geitstapper-berch de meest geschikte plaats is voor een molen te Vlodrop. Steven van Oerade kreeg voor hem en zijn erven het gemaal van Vlodrop en werd verplicht op die plaats een waterradmolen te bouwen. In de eeuwen die volgden, was de molen het eigendom van het geslacht Van Vlodrop.

 

 

Vererving, verkoop en pacht

 

Na de Franse tijd waarin de goederen van kerk en adel onteigend werden, was de molen in bezit van Jozef Specken uit Roermond. De molen bleef door verkoop en vererving in de familie tot 1909. In dat jaar werd de molen verkocht en de nieuwe eigenaar deed in 1917 de watermolen over aan de pachters, de gebroeders Joseph en Frans Biemans. Rond 1900 was een H.J. Biermans al pachter.

 

Frans Biermans vertrok later met zijn Duitse vrouw naar haar moederland en de vrijgezel Joseph bleef achter op de molen. Maar om het bezit te kunnen verdelen, werd de molen in 1921 verkocht aan de weduwe Maria Elisabeth Schmitz. Ze had vijf kinderen, haar zoon Cornelis Wassen leerde het molenaarsvak van Joseph.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkerswinkel

 

Een bericht uit 1891: de boedel van de bewoner op de Gitstap, Willem van der Beek, wordt ter veiling aangeboden. Het gaat hier vermoedelijk om de pachter van de watermolen ‘de Gitstap’.

 

Bij vertrek wordt geregeld alle have en goed verkocht, mogelijk omdat er in die tijd geen mogelijkheden waren de zaak te verhuizen. Elders werd een nieuw huishouden en bedrijf opgezet.

 

In de verkoop gingen o.a. 2 nieuwe broodmolden en bakkersgereedschap en een winkelopstand met toonbank. Bij de molen werd een bakkerswinkel gerund.

 

 

 

 

 

Watermolen met turbine

 

Een advertentie uit de krant van

3 september 1921

 

 

De watermolen ‘de Gitstap’ wordt door de gebroeders Biemans verkocht ‘wegens ophouden van bedrijf’.

 

De molen wordt omschreven als een “van ouds bekende, goed beklante watermolen met turbine (32 P.K.) en annexe gebouwen, genaamd

 “DE GITSTAPPERMOLEN”.”

 

 

Verrassend is de notatie ‘met turbine’, de watermolen staat bekend als een molen met een waterrad. In 23 februari 1922 wordt de turbine apart aangeboden:

 

      

 

 

 

                    de Haal

 

                    De haal is een hefboom waarmee de maalsluis getrokken wordt. Zo kan vanuit de molen snel de watertoevoer naar

                    het rad geregeld worden.

 

 

Aan de onderkant en de bovenkant aan het uiteinde van de haal in de Gitstappermolen is een touw bevestigd dat via twee katrollen in een cirkel loopt. Als aan het touw getrokken wordt, beweegt de haal naar boven of beneden, met pinnen wordt de stand van de hefboom vastgezet.

 

De lossluizen werden vroeger met behulp van een windas omhoog gedraaid voordat de heugel zijn intrede deed. De meeste watermolens zijn nu uitgerust met heugels.

 

Watermolens waar de maalsluis nog steeds getrokken wordt door een haal zijn, naast de Gitstappermolen, de Rosmolen te Oostrum, de kasteelmolen van Baarlo en de watermolen van Singraven in Denekamp.

              

 

 

 

 

                                       

 

                                          een maalkoppel met op de achtergrond de haal waarmee de maalsluis bediend wordt

 

 

 

                  

 

                    de kop van de haal, het scharnierpunt van de hefboom ligt net buiten de muur

 

 

 

                                             

 

                                               met een haal wordt de maalsluis van binnenuit bediend

 

 

Herbouw en restauratie

 

In 1750 is de molen herbouwd in steen en werd de korenmolen uitgebreid met een oliemolen. De koren- en oliemolen hadden ieder een eigen waterrad, de korenmolen een middenslagrad, de oliemolen een onderslagrad. Na de eerste wereldoorlog werd de oliemolen ontmanteld. In de loop der tijd raakte het resterende waterrad van de korenmolen in verval, maar de molen bleef in bedrijf door op elektriciteit te malen met een hamermolen.

 

De gemeente Vlodrop kocht de watermolen in 1987 en herstelde de korenmolen weer in oude luister. In 1988 is de Gitstap officiëel in gebruik genomen.

 

 

 

                           

 

                       de sluis van de stuwvijver                                                                   de Rode beek

 

 

Vispassage

 

Augustus 2008 is een vispassage bij de watermolen geopend. Door twee watermolens, een zandvang en een stuw op de Rode beek was vrije migratie voor vis onmogelijk. Om de toegang vanuit de Roer naar de Rode Beek open te maken, heeft het waterschap alle barričres opgeheven. Bij de Gitstappermolen is de vispassage op Duits grondgebied aangelegd.

 

Door de aanleg van de vistrap is de productiecapaciteit van de molen sterk verminderd, het molenbelang en het natuurbelang botsen op dit aspect. Door de vispassage is er 40% water’verlies’ voor de molen. Na 8 uur stuwen kan slechts 20-30 minuten gemalen worden. Er was garantie afgegeven dat de molen maalvaardig zou blijven, maar door de afgenomen capaciteit wordt nu alleen nog voor particulieren gemalen.

 

 

 

                                 

 

                                     de vispassage

 

 

     

          

 

 

 

 

                 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten, knipsels

 

 

 

                                                               

 

                                                                      1997

 

 

 

                        

 

                                1980

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                        

 

                           knipsel 1925

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen