Luyensmolen

Ittervoort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naam

Luyensmolen of  Luismolen / Luysmolen

  Plaats

Ittervoort

  Type

turbinemolen

  Beek

Itterbeek

  Bouwjaar

1252 / 1648

  Status

restant, woning

  Functie

voorheen koren- en oliemolen

  Molendatabase

gegevens

  Foto’s

november 2007 en augustus 2010

 

 

Oliemolen

 

Ittervoort en zijn molens waren voor de Franse tijd (1795-1813) nauw verbonden met het vorstendom Thorn. Al in 1252 werd door zuster Elisabeth een erflast van 18 malder rogge op de molen gelegd ten gunste van de kerk van Thorn. In 1338 gaf de abdis de molen in erfpacht uit en uit de bepalingen blijkt dat ook een oliemolen aanwezig was.

 

De oliemolen moet later opgeheven zijn want in 1854 wordt de inrichting van een oliemolen aangevraagd voor de Luyensmolen, naast de bestaande korenmolen. Sindsdien heette de watermolen in de volksmond de Oliemolen. De oliemolen blijkt klein te zijn geweest, de lopers van de kollergang hadden een middellijn van 1,20 m en een dikte van 32 cm. Meestal zijn de stenen resp 1,60-1,80 m en 45-55 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 augustus 1876 beschrijft de burgemeester van Ittervoort in een advertentie in één hele lange zin zijn tevredenheid:

 

De ondergeteekende acht zich verplicht de Gebrs HENDRIKS, molenmeesters te Grathem en Heel, openbaar zijne hoogste tevredenheid te betuigen voor het aannemen en ten uitvoer leggen der volgens het nieuwe systeem aangebragte algeheele verandering zijner watergraan- en oliemolen, een treffelijk werk dat om zijne degelijke soliediteit, keurige behandeling der onderdeelen, berekende juistheid en spoed van werking, met alle andere inrigtingen van dien aard kan wedijveren, en de algemeene goedkeuring der zaakkundige bezoekers teregt wegdraagt.

 

 

 

Turbine

 

In 1917 werd het waterrad vervangen door een turbine en de maalinrichting en oliemolen verwijderd. Een nieuwe maalinrichting met gietijzeren maalstoel werd geplaatst, de oliemolen keerde niet terug. In het begin van de jaren vijftig werd het waterrecht verkocht en een elektrische hamermolen geplaatst waarmee tot in de zestiger jaren gemalen werd.

 

 

 

                             

 

 

 

 

                     

 

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

Site Leumolen

 

Site De molens van Leudal