Vlodroppermolen

Vlodrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoelendans

 

De molen werd in 1834 gebouwd en in de eerste negen jaar van zijn bestaan volgden de eigenaren elkaar snel op. De bouwer was P. Cremers, molenaar in Huckelhoven Duitsland. Niet lang na de bouw werd Hendrik Thörssen, molenaar in Vlodrop, eigenaar. Na zijn dood werd de molen verkocht aan de Duitser Rudolph Weyer uit Wassenberg.

 

Zijn erven verkochten in 1843 de watermolen aan de Pieters Flesken en Faems, respectievelijk landbouwer en molenaar. Ruim twintig jaar bezaten zij de molen om hem in 1865 door te verkopen aan Gabriël Wackers, landbouwer in Vlodrop. Een jaar later ging de molen over naar Antoon Hubert Wackers molenaar in Herzogenrath Duitsland en in 1876 naar Joseph Keimes, rentenier.

 

 

 

 

 

 

Advertenties uit de kranten van 10 augustus 1861 en 29 augustus 1863. Pieter Flesken en Pieter Faems probeerden hun molen te verkopen, maar dat lukte pas in 1865.

 

De watermolen ligt aan de Beekbruggen te Broggelder, beide plaatselijke namen zijn niet meer terug te vinden met Google.

      

 

 

 

             

Brand

 

Uit de gemengde berichten van 3 mei 1879:

 

Jl. Dingsdag voormiddag omstreeks 10 ure ontstond brand in den water-, graan- en oliemolen van den heer Joseph Keimes te Vlodrop. Binnen een uur tijds lag het geheele gebouw, bestaande in woning, schuur, stal en molen, in de asch.

 

(…)

 

De oorzaak van den brand wordt toegeschreven aan den slechten toestand van den schoorsteen. Alles was verzekerd voor een som van 30,570 fr., terwijl de schade wordt berelend op 23,500 fr.

 

 

 

 

Turbine

 

In 1879 werd de olie- en graanmolen door brand vernield. Eigenaar Joseph Keimes vroeg toestemming om met de restauratie een turbine te plaatsen (de tweede in Limburg) voor het aandrijven van een korenmolen, de oliemolen werd niet meer herbouwd. De turbine werd in een plaatijzeren cylinder onder een afdak geplaatst in plaats van zoals gebruikelijk in een gemetseld turbinehuis.

 

 

Stoelendans vervolg

 

Keimes overleed voordat de herbouw voltooid was en zijn weduwe nam het beheer over. Antoon Hubert Wackers molenaar in Herzogenrath die de molen in bezit had van 1866-1876, kocht de molen in 1884 terug. Voor het einde van de eeuw wisselde de watermolen nog éénmaal van eigenaar: Jan Verbeek, molenaar in Posterholt nam in 1895 het stokje over. Daarmee is de molen in 61 jaar negen maal van eigenaar gewisseld.

 

 

                                   

 

                                    advertenties in de krant van 21 juli 1906                                                    en 25 juni 1913

 

 

Vanaf de jaren vijftig werd voornamelijk met een elektrisch aangedreven hamermolen gewerkt, er werden mengvoeders en paardenvoer geproduceerd. Af en toe werd nog op waterkracht bakrogge gemalen. In 1974 was de productie niet meer rendabel en werd het maalbedrijf opgeheven.

 

In 1985 werd de watermolen op verzoek van de eigenaren van de monumentenlijst afgevoerd. Het waterrecht was eerder gedeeltelijk aan het waterschap verkocht en de watermolen werd een wintermolen. De waterturbine, de enige in zijn soort in Nederland, heeft met het molen- en gangwerk een grote historische waarde. In het midden van de jaren tachtig liet het waterschap een omloop in de Rode Beek bij de molen aanbrengen en werd het waterwerk aan de molen vernieuwd.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Naam

Vlodroppermolen

Plaats

Vlodrop

Type

turbinemolen

Beek

Rode beek

Bouwjaar

1834 / 1879

Status

restant

Molendb

gegevens

Foto’s

januari 2008, mei 2009

 

 

 

                              

 

                               mei 2009

 

 

                 

 

                   januari 2008

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

               

 

                1979

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen