Millenermolen

Nieuwstadt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De korenmolen op Nederlands gebied

 

De foto boven illustreert wat van Bussel schrijft in het boek ‘De molens van Limburg’: “De korenmolen op Nederlands gebied heeft twee, mogelijk drie verbouwingen ondergaan. Het middendeel werd verhoogd en voorzien van een pannen-zadeldak. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde werd een stuk aangebouwd, dat met een pannen-lessenaarsdak op de gevel aansluit. In het begin van de 19e eeuw was het nog een tamelijk kleine molen. In het ‘Tarief der zuivere begrootingen van ied soort en klasse van vaste eigendommen’ in de gemeente Nieuwstadt van 1841 werd het Nederlandse deel van de Millenermolen op 100 gulden geschat.”

 

 

 

 

   luchtroosters

 

Naam

Millenermolen

Plaats

Nieuwstadt (NL),

Tuddern (D)

Type

turbinemolen

Beek

Rode beek

Bouwjaar

18e eeuw ?

Functie

korenmolen / oliemolen

Molendb

gegevens

Eigenaar

particulier

Foto’s

april 2009

 

 

 

Grensgeval

 

Evenals de Gitstappermolen in Vlodrop ligt de Millenermolen aan de Rode beek die ter plaatse de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. De voormalige oliemolen (het witgekalkte gebouw) ligt op Duits grondgebied, de voormalige korenmolen is Nederlands. De molen behoorde tot het naastgelegen Nederlandse slot Millen en maalde voor twee pachthoeven en verder voornamelijk voor Duitse boeren.

 

 

 

                               

 

 

 

Waterrad, turbine

 

Tot 1912 waren er twee middenslag-waterraderen, iedere molen werkte met een eigen rad. Het rad van de oliemolen was groter dan het rad van de korenmolen, de diameters waren resp. 6,34 en 5,94 m. In 1912 werde beide raderen vervangen door één turbine, de turbinekamer werd tegen de oliemolen gemetseld. Het type Francisturbine dat ingezet werd komt weinig voor, het wordt het horizontale of radiale type genoemd, het turbine rad heeft een verticale stand zoals een waterrad. Via riemen werd het gangwerk en een dynamo in de molengebouwen aangedreven. De beek tussen het turbinehuis en het molenhuis wordt overbrugd door houten kokers.

 

 

              het turbine huis tegen de voormalige oliemolen                                het turbinerad

 

                 

 

 

                  

 

            een moderne dynamo in het turbinehuis                                              in 2003 is de turbine gerestaureerd

 

 

Kantelinrichting

 

De watermolen had geen steenkraan om de molensteen te lichten. Het wiel in de kap, meer een grote houten haspel, is voorzien van handgrepen waarmee gezeten op een zitje met de handen en voeten het wiel gedraaid werd. Met behulp van deze haspel werd zo de loper van de ligger geschoven, rechtop gezet en zonodig gekanteld. Daarna kon de steen gescherpt, ‘gebild’, worden. Ook de watermolen van Herinckhave te Fleringen (Ov) had deze inrichting.

 

In 1912 werd ook de bestaande maalinrichting, het olieslagwerk en de gangwerken uitgebroken en vervangen door maalinrichtingen met een ijzeren drijfwerk. In de Nederlandse korenmolen zouden nog restanten aanwezig zijn. Twee dynamo’s die aangedreven werden door de turbine, leverden electriciteit voor het kasteel, de boerderijen en de bedrijfsgebouwen. Pas rond 1960 werd het kasteel en de hoeven op het electriciteitsnet aangesloten.

 

 

 

                                

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Bestemming

 

De molen op de Duitse oever heeft tot het begin van de zestiger jaren gemalen. In 1985 werd dit gedeelte van de watermolen verkocht en als woonhuis ingericht. De maalinrichting werd uitgebroken en de toegang tot de turbinekamer dichtgemetseld.

 

In 2003-2004 is het Nederlandse molengedeelte en de turbine gerestaureerd.

 

 

Stuw

 

De watermolen ligt aan een afslagtak van de Rode beek en krijgt zonder ingreep van het waterschap weinig water. Een stuw in de beek moet dichtgezet worden opdat het water zijn weg door de afslagtak zal kiezen.

 

 

 

                            

 

 

 

 

                           

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

                          

 

                             1979

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen