Strijthagermolen

Schaesberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                        op de schoepen van het waterrad groeit en bloeit mos

 

 

Kasteelmolen

 

Kasteel Strijthagen werd in de 18e eeuw gebouwd op de plaats van een ouder kasteel. Bij het kasteel hoort een rentmeesterwoning uit 1690, een voorburcht, een boerderij met watermolen en een koetshuis dat van recenter datum is. Het jaartal 1617 wordt genoemd als bouwjaar van de waterradmolen, herbouw vond plaats rond 1700. In de kaar van een van de maalkoppels stond het jaar 1756 gekerfd.

 

 

 

                                      

 

 

Bezit

 

In de 18e eeuw behoorde het landgoed Strijthagen tot het bezit van de familie (de) Clotz, maar in de daarop volgende eeuw was het landgoed met de molen niet langdurig in handen van één familie. Strijthagen werd in 1811 verkocht en vererfde in 1847 naar een nicht en behoorde daarmee tot het familiebezit van haar echtgenoot. Haar zoon stierf ongehuwd in 1895 en weer erfde een nicht, die het nieuwe bezit vier jaar later van de hand deed.

 

In 1917 verkochten de erven van de nieuwe eigenaar het kasteel met aanhorigheden aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed Oranje-Nassau (O.G.O.N.) te Heerlen, vanaf 1982 bekend onder de naam Oranje-Nassau Vastgoed B.V. In 1984 werd het Aannemingsbedrijf J.C .J. Jongen Heerlen B.V., te Schaesberg eigenaar van de boerderij-molen. Weer drie jaar later nam de Limburgse Monumenten Stichting, gevestigd in Maastricht, de hoeve met molen over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Strijthagermolen

Plaats

Schaesberg, Landgraaf

Type

middenslagmolen

Beek

bronnen, kasteelvijver

Bouwjaar

1617 / ca 1700 / 1989

Functie

korenmolen

Eigenaar

Limburgse Monumenten Stichting

Molendb

gegevens

Foto’s

oktober 2009

 

 

 

Watermolen

 

De molen is altijd een korenmolen geweest. Aan het einde van de 19e eeuw draaide de molen al met een ijzeren bovenslagrad. Water kreeg de watermolen uit de kasteelvijver die gevoed werd door bronnen en de Strijthagerbeek, de beek is later omgelegd. Een bijzonder aspect van de molen was dat luiwerk ontbrak. Het gemalen graan werd in de kelder afgezakt en de zakken meel werden door middel van een tredmolen omhoog gehesen.

 

Mijnschade

 

De mijnbouw te Heerlen had rond de overgang naar de 20e eeuw een grote omvang aangenomen en grondverzakkingen waren het gevolg. De ondergraven en verzakkende bodem veroorzaakte scheuren in muren en funderingen en vijvers raakten lek door scheuren in de bodem. Ook de watermolen Strijthagen kreeg grote mijnschade, het bovenslagrad kon niet meer functioneren.

 

De oplossing werd gevonden in het omdraaien van het bovenslagwaterrad. Het voorheen vooroverdraaiende rad kreeg het water aangevoerd via een kanjel tot boven het rad. Na de omkering werd het rad aangedreven door water dat midden op de achterkant van het rad viel waardoor het ten opzichte van de waterstroom achterover draaide, het werd een middenslagrad.

 

Omdat het waterrad niet als middenslagrad gebouwd was, ging veel energie verloren, het maakte niet efficient gebruik van de waterstroom. De capaciteit van de molen nam sterk af. Van de molenstenen die een andere draairichting kregen, moest het scherpsel worden aangepast. Door verdere verzakkingen raakte de kelder lek en liep vol en na breuken in het gangwerk kwam de molen begin jaren vijftig van de vorige eeuw tenslotte stil te liggen.

 

 

 

                        

 

 

 

 

                       

 

                                                                       het kasteel Strijthagen opgemetseld in zgn speklagen: baksteen afgewisseld met mergel;

                                                                       op de voorgrond de wateraanvoer vanuit de kasteelvijver naar de watermolen

 

 

Restauratie

 

De molenaar bleef tot 1985 op de boerderij wonen. De Limburgse Monumenten Stichting en de gemeente Landgraaf ontwikkelden na zijn vertrek restauratieplannen en in 1989 werd het startsein gegeven. Het hele molenwerk werd 1.70 m hoger gelegd en een nieuw waterrad aangebracht. Het gangwerk werd niet vernieuwd, het zou nog steeds van hout zijn. Na de restauratie draaide de molen dagelijks, zij het meestal onbelast (‘voor de prins’), alleen bij demonstraties werd er veevoer gemalen. Maar de molen ligt alweer jaren stil.

 

 


 

 

Verkiezingspraat

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hadden zowel het CDA (derde partij met 4 zetels) als de PvdA (eerste partij met 6 zetels en in het college van B&W) de Strijthagermolen op de agenda staan. Maar anno 2009 staat de molen nog steeds stil, er groeit mos op de schoepen van het waterrad.

 

 

Het CDA 2006 en 2010

 

Het programmapunt Monumentenbeheer van het CDA in 2006: “Het CDA zet zich in voor het behoud van een publieke functie en openbare toegankelijkheid van, met gemeenschapsgelden, gerestaureerde gebouwen bijvoorbeeld de Strijthagermolen.” In het programma van 2010 is het punt Monumentenbeheer vervallen.

 

In januari 2010, vijf weken voor de gemeenteraadsverkiezingen per email gevraagd naar de inspanningen van het CDA in de afgelopen jaren ten aanzien van de molen en het resultaat. Het CDA reageert niet, ook niet na de verkiezingen. De partij verliest een zetel.

 

De PvdA 2006 en 2010

 

Het PvdA is in 2006 meer uitgesproken in de formulering over wat er aan de hand is: “Het cultureel erfgoed behoeft verdere bescherming. Waar dit kan moet het functioneel worden ingezet ten behoeve van de burgers en waar mogelijk een economische functie krijgen. Een voorbeeld van hoe het niet moet is de watermolen in Strijthagen: deze is opgeknapt voor heel veel gemeenschapgeld en ligt nu ongebruikt te verpauperen.”

 

In 2010 is de Strijthagermolen uit het programma verdwenen. Er is te lezen: “Wij willen dat ons cultureel erfgoed goed wordt beschermd. Een voorbeeld van hoe het niet moet is kasteel Strijthagen. Dit kasteel is opgeknapt met gemeenschapsgeld en ligt nu ongebruikt te verpauperen.”

 

Zichzelf overgeschreven en de watermolen vervangen door het kasteel. Ook aan de PvdA de vraag gesteld naar de inspanningen en resultaten over de jaren 2006 - 2010. Twee dagen later een mail van de lijsttrekker dat geprobeerd wordt binnen een week te antwoorden. Daarna nooit meer iets vernomen. De partij verliest eveneens een zetel.

 

 

 

            

 

 

 

 

                               

 

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen