Kilsdonkse molen

Dinther

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Naam

Kilsdonkse molen

Plaats

Heeswijk-Dinther, Beugt

Type

onderslagmolen

watervluchtmolen

Beek

Aa

Bouwjaar

15e eeuw / 1813 / 1842 / 2009

Status

maalvaardig

Functie

oliemolen, korenmolen

Molendb

gegevens

Foto’s

maart en mei 2009

 

 

Middeleeuwen

 

De oudste vermelding van de watermolen dateert uit 1433, de molen wordt genoemd in een akte behorende tot de Schepenprotocollen van Den Bosch. "Een watermolen met twee raderen, gelegen in de parochie van Dinther op een plaats genaamd Kilsdonck" gaat in andere handen over.

 

Het was een dubbelmolen met op de ene oever een olie- en op de andere een graanmolen. Al in 1491 krijgt de waterradmolen een verplichte zomerstop opgelegd omdat de waterstand van de Aa problemen gaf. De waterafvoer was slecht en de stuw bij de molen moest maximale doorlaat geven, dus wijd opengezet worden. Voor de meelproductie was dat geen probleem omdat de molenaar ook maalde met een even verderop gelegen windmolen.

 

 

               

 

 

 


 

Watervluchtmolen

 

De zomerstop werd drie eeuwen later wel een probleem, toen de watermolenaar vanaf 1799 geen molenaar meer was op de windmolen. Watermolenaar Coppens vroeg vergunning aan om ook een windmolen te bouwen, maar dat verzoek werd afgewezen. Illegaal bouwde hij in 1813 tenslotte toch een windmolen.

 

De houten molengebouwen werden in 1842 na een verwoestende brand herbouwd in baksteen. Of de korenmolen vanaf dat moment een watervluchtmolen werd, of dat al was sinds 1813, is niet duidelijk. Toen in 1880 de gemeente Veghel de molen opkocht was het in ieder geval een watervluchtmolen: de molen kon zowel op water- als op windkracht graan malen.

 

 

 

                                   

 

 

 

                     

 

 

Ontmanteling

 

De gemeente liet direct na aankoop de waterraderen en de stuw uitbreken, de problemen met de waterafvoer waren groot en iedere belemmering moest wijken. Twee jaar later, in 1882, werd ook het binnenwerk van de oliemolen verwijderd.

 

De oliemolen werd omgebouwd tot woning en in het midden van de vorige eeuw tot maalderij van meel en veevoeder. In de windmolen werd al rond 1900 een motor geplaatst als hulpkracht en vanaf 1939 werd gestopt met het malen op windkracht. De molen werd in 1954 onttakeld en in de jaren die volgden verviel het gebouw nog verder.

 

 

 

                                         

 

                                           kettingkruiwerk

 

 

 


 

Oliemolen

 

 

                                   

           

 

 

Nadat de voormalige oliemolen ruim een halve eeuw als woonhuis dienst had gedaan, werd er in de jaren vijfig van de vorige eeuw een maalderij in gevestigd. Verschillende verbouwingen veranderden het aanzien van het molenhuis. In 2000 stopten de commerciële activiteiten.

 

Restauratie

 

Er zijn meerdere watervluchtmolens in Nederland geweest, maar waarschijnlijk hooguit tien. Sommige molens konden niet tegelijk met wind- en waterkracht werken, maar de meesten benutten beide krachtbronnen tegelijkertijd. De laatste watervluchtmolen, te Leeuwen in de gemeente Maasniel, werd in 1944 opgeblazen door de terugtrekkende Duitsers.

 

De familie Potters die in de vorige eeuw lange tijd met de Kilsdonkse molen heeft gewerkt en ook de oliemolen heeft bewoond, heeft het initiatief genomen de watervluchtmolen met de oliemolen te restaureren. In 2005 is de door verschillende sponsors gefinancierde restauratie begonnen en in mei 2009 wordt op de nationale molendag het molencomplex feestelijk heropend. De enige watervluchtmolen van Nederland komt daarmee weer in bedrijf. De molens zijn gerestaureerd naar de situatie van 1880 (b.v. met kettingkruiwerk), maar het aloude zandlopermotief op de deuren heeft de 21e eeuw niet gehaald.

 

 

                 aswiel en bonkelaar                                                                            waterrad en as

 

                   

 

                  

 

                de kollergang                                                                                          stampers en appelpotten

 

 

                            

 

 

het windmolenbiotoop is hersteld

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

                                         

 

                                             slecht windmolenbiotoop

 

 

 

                            

 

                              2002  (foto’s: John Verpaalen)

 

 

 

                           

 

                             ca 1930, het kruiwerk is aangepast naar staartkruiing,

                             de oliemolen is woonhuis

 

 

                                                

 

                           begin 20e eeuw; een knipsel op een briefkaart geplakt            eind 19e eeuw, de windmolen heeft een kettingkruiwerk

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen