Spoordonkse watermolen

Spoordonk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middeleeuwse watermolen

 

In een koopakte uit 1320 wordt de watermolen voor het eerst genoemd, de heerlijkheid Oirschot wordt verkocht en het kasteel 'Den Bergh' en bijbehorende molen zijn onderdeel van de transactie. De Spoordonkse watermolen was vervolgens lange tijd eigendom van de familie De Merode (tot 1714) en Sweers de Landas (tot 1802).

 

 

              de luitafel, het aandrijfdeel van het sleepluiwerk van de molen, daaronder een steenrondsel

 

 

 

Naam

Spoordonkse watermolen

Plaats

Spoordonk / Oirschot

Type

onderslagmolen

Beek

Beerze

Bouwjaar

<1320 / 1868

Status

maalvaardig

Functie

korenmolen

Molendb

gegevens

Foto’s

december 2008, maart 2009

 

 

 

                                                                     het spoorwiel en de twee steenrondsels

 

Pacht

 

De molen werd verpacht, de vroegst bekende pachtakte dateert van 1453. Op Sint Jansdag verpachtte rentmeester Johan van Merode de molen aan molenaar Willem Schoemekers. In de 15e en 16e eeuw was de pachtperiode meestal vijf of zes jaar. De pachtovereenkomst uit 1471stelt: “Gheerlyc v. den Melcrode heeft gejaerpacht, van Wilhelm Vos, rentmeester mijns heeren v. Mijnrode tot Oerscot. die Watermolen tot Spoerdonck, voor 6 jaar.”  In 1844 kwam pachter Van Esch op de molen en de Van Eschen zijn nooit meer weggegaan. In 1900 werd de familie eigenaar en is dat nog steeds.

 

 

 

                                 

 

                                   de steenzolder met twee maalkoppels

 

 

                             

   

                                het aswiel, de bonkelaar en twee meelpijpen

 

 

                                             

 

                                                de kop van de as van het waterrad, een merkplaatje uit 1877

 

 

Koren- en oliemolen

 

Al in 1490 bestond de molen uit een koren- en oliemolen, uit de pachtovereenkomst:  “Dat voer ons comen is: heer Jan Robillart en Adriaen Vos, als rentmeesters der heren van Mirrode en Joncker Goijart Torck hebben verpacht Willem Henrichs s.v. den Heyden der heren Watermolen met de Olijmolen, tot Spoerdonck voor 5 jaar, voor 48 dobbels jaarlijks te bet., elken dubbel gerekend voor 30 stuivers.” In een overeenkomst uit 1507 wordt de molen “die watermolen en die slachmolen, tot Spoerdonck” genoemd.

 

 

 

                      

 

 

    

Molenhuis

 

In 1868 werden de houten molengebouwen opgetrokken in baksteen. De oliemolen lag stroomafwaarts gezien op de linkeroever, de korenmolen op de rechter. De molendelen zijn met elkaar verbonden door een zadeldak zodat het waterrad overdekt is en de molen als het ware over de beek heengebouwd lijkt. De watermolen is in dit opzicht uniek voor Nederland. Voorheen was er een tweede waterrad voor de oliemolen maar rad en molenwerk van de ‘slachmolen’ zijn begin vorige eeuw al verdwenen en het molenhuis is omgebouwd tot molenaarswoning.

 

 

 

 

 

Jenever

 

Eind vorige eeuw is de molen en het maalwerk van de korenmolen gerestaureerd. Ook de tekst ‘Wyers oude Jenever’ is bijgewerkt waarbij de restaurateur aan de rechterkant iets te ver doorgeschoten is. Het is een reclametekst en verwijst dus niet naar een distilleerderij in de molen. De molenaar werd destijds voor het beschikbaar stellen van de gevel betaald in flessen jenever. Molenaar Van Esch is december 2008 druk met het malen van meel voor kerstpakketten met streekgebonden producten. Daarnaast exploiteert de familie een horeca-gelegenheid naast de molen en worden er rondleidingen verzorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Elektriciteit

 

Sinds zomer 2012 kan bij de molen de elektrische auto worden opgeladen. Aan het rad van de voormalige oliemolen is een kleine elektormotor gekoppeld. Een hele dag draaien levert ongeveer 25 kWh op, genoeg om één elektrische auto op te laden.

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

                             

 

                                 1989

 

 

                                      

 

                                         1947: ’t Molenhuis Oirschot te spoordonk

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen