Molen van Bels

Mander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Links de voormalige papier- en korenmolen, rechts de voormalige chichorei- en huidige korenmolen, linksonder de stuwvijver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Molen van Bels

Plaats

Mander

Type

bovenslagmolen

Beek

Mosbeek

Bouwjaar

1725 / 1860

Status

maalvaardig

Functie

korenmolen

Molendb

gegevens

Foto’s

september 2008

 

 

Papiermolen

 

De molen van Bels is in 1725-27 gebouwd als papiermolen. Het centrum van de papierindustrie was in de 17e eeuw de Veluwe, waar veel papierwatermolens in actie waren. Maar in de 18e eeuw kwam de industrie ook op in Twente, de vele snelstromende beekjes zorgden voor het noodzakelijke spoelwater en waren tegelijkertijd de krachtbron voor de watermolens. Tot 1860 was de molen als papiermolen in gebruik. Hamers stampten lompen en linnen tot een pulp van vezels, grondstof voor de papierfabricage.

 

Chichoreimolen

 

In 1845 werd op de oever tegenover de papiermolen een chichoreimolen gebouwd. Het fabrikaat is een surrogaat voor koffie en er was vraag naar want de import van koffie lag stil vanwege oorlogen en embargo’s. De wortels van de chichorei werden vermalen nadat de wortelstukjes eerst in een ronddraaiende trommel in een oven gebrand waren.

 

Korenmolen

 

In het midden van de 19e eeuw zakte de papierindustrie in en in 1860 werd de papiermolen omgebouwd tot korenmolen, de molenkolk met stuwvijver werd in 1874 aangelegd. Jannes Bels kocht in 1914 het complex en verplaatste de korenmolen naar de cichoreimolen, die ophield te bestaan. Het bovenslagrad verving hij door een turbine maar dat bleek geen succes. De watermolen raakte in onbruik want de turbine verstopte vaak, de watertoevoer was te ongeregeld en de concurrentie groot. Bels leefde van het boeren en de handel in paarden. Jannes Bels is de naamgever van de molen, voor hij het complex kocht stond de molen bekend als “Bent Meijers Möll”.

 

Theeschenkerij

 

In 1957 koopt de Stichting "Het Overijssels Landschap" de watermolen en bijbehorende gebouwen. Na een grondige verbouwing wordt in het molenhuis van de voormalige papier- en korenmolen een theeschenkerij gevestigd en later een restaurant. Bij de restauratie in 1960 is het bovenslagrad weer teruggekomen. De korenmolen die nog steeds gevestigd is in de voormalige chichoreimolen, heeft één maalkoppel dat direct door de koningsspil wordt aangedreven.

 

 

 

                   

 

                         het sluiswerk

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                     

 

                          aswiel, bonkelaar en koningsspil,

                          de bonkelaar transformeert de verticale draaibeweging van het rad tot een horizontale draaibeweging van de koningsspil;

                          de bonkelaar is in dit geval een rondsel; een rondsel bestaat uit twee houten schijven waartussen staven zijn gestoken

 

 

 

                                    

 

                                         maalkoppel met kaar, onderaan het begin van de meelpijp

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

                         

 

                              detail uit een tekening van J. de Groot, 1984

 

 

                                     

 

                                ansichtkaart. tekening van W. Riem, 1974

 

 

                                                      

 

 

 

          

 

              1970

 

 

                

 

                                                                                                                     1971

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen