Oostendorper molen

Haaksbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Oostendorper molen

Plaats

Haaksbergen

Type

onderslagmolen

Beek

Buurserbeek

Bouwjaar

1548 / 1634 /1950 / 1987

Status

maalvaardig en slagvaardig

Functie

korenmolen en oliemolen

Molendb

gegevens

Foto’s

september 2008

 

 

 

                                            

 

 

 

Koorn Waater Moole en Olij moolen

 

De watermolen is gebouwd in 1548 op het erve Oostendorp. De molen was van meet af aan een dubbelmolen, een korenmolen op de ene oever, een oliemolen op de andere. Er is ook op enig moment sprake geweest van een pelmolen, uit een akte rond 1800: "Koorn Waater Moole, alsmeede de Olij en Pelmoolen, de Oostendorper-Moolen", maar deze functie is verdwenen.

 

 

Tachtig jarige oorlog

 

De molen heeft erg te lijden gehad onder de Tachtig jarige oorlog (1568-1648). Over de weg langs de molen kwamen veel soldaten voorbij en er werd rantsoen van de molenaar geëist. In 1578 hoeft mulder Lucken Wilderinck (ook wel Lucken ten Oostendorpe) daarom geen pacht te betalen omdat hij nauwelijks geld overhield. Ook in 1579 geeft hij aan over te weinig inkomsten te beschikken om pacht te kunnen afdragen, een sterk argument is het feit dat de molen afgebrand is:

 

“Dan alzoo den dese molens met alle andere co. mat. Erven ende guederen landen ende huysseren staende gants affgebrandt syn ende soe nae onder den vyandt synnen sittende dat daer nyemants en mach blyven hebben daeromme overlange ende van den selven pachten nyet konnen becomen”.

 

 

                                                                    

 

                                                                        een maalkoppel ligt open: de loper (bovenste maalsteen) is gekanteld

                                                                        om de maalgroeven aan te scherpen,’ te billen’

 

Herbouw

 

Pas een halve eeuw later werd de molen herbouwd, op een plek iets meer stroomopwaarts. Willem Ripperda tot Weldam, heer van Hengelo, Boxbergen en Boekelo kreeg in 1633 toestemming “de Oostdorper watermeule in Haexbergen te mogen doen opmaken mits betalende in erfpagt in den rentamte van Twente tot eenen canonem een halve goldgulden jaarlijks.” Een jaar later werd de molen herbouwd.

 

In 1648 werd de molen in vierde-parten verkocht. Deze parten wisselden voortdurend van eigenaar tot in 1830 J.H. Stüve uit Emlichheim alle vier delen opkocht. In 1847 kwam de molen in handen van de familie Greve en daar dankt de molen zijn andere naam aan: Grevenmölle.

 

 

 

                         

 

 

Waterraderen

 

De molen heeft drie onderslagraderen, twee voor de korenmolen en één voor de oliemolen. Er is ook een bovenslagrad geweest om ook te kunnen malen als er minder watertoevoer was, maar dit rad is in het begin van de 20e eeuw weggebroken.

 

 

 

                     

 

                        gedenksteen aan de oliemolen

 

 

                                          

 

                                                      gedenksteen aan de korenmolen

 

 

Renovatie

 

Begin vorige eeuw raakte de molen in verval maar werd in de jaren 1928-31 geheel hersteld, de oliemolen werd weer ingebruik genomen. Maar in 1946 sloeg het noodlot toe. Een hoge waterstand haalde de oliemolen onderuit, het gebouw zakte de molenkolk in. De gemeente heeft daarop het molencomplex gekocht en de oliemolen in 1950 laten herbouwen.

 

In het begin van de jaren tachtig bleek dat er water onder de molen doorstroomde en als geen actie ondernomen zou worden, zou de molen alsnog verloren gaan. Een restauratie in 1987/88 heeft de molen gered, verder zijn zowel gebouwen als interieur onder handen genomen. De gebouwen zijn naar een meer oorspronkelijke situatie gerestaureerd en de molen is weer maalvaardig gemaakt. Een gevelsteen met het jaartal 1988 (MCMLXXXVIII) herinnert aan deze herstelwerken.

 

 

 

                     

 

                       aalkorf en raderen van de korenmolen

 

 

Aalkorf

 

Naast de raderen van de korenmolen bevindt zich een constructie die ‘de aalkorf’ wordt genoemd. Het is een lattenbodem met smalle openingen tussen de latten. Als de stuw voor deze palingval geopend wordt, stroomt het water van de beek door de open lattenbodem weg. De bodem werkt als een zeef, de dikke paling blijft achter en ligt voor het oprapen, de jonge paling glipt door de bodem weg.

 

Aan het einde van de korf hoort een lattenhekje te staan als afsluiting, maar de korf is niet meer bedoeld om te vangen. Ook de Leumolen in Midden Limburg heeft een dergelijke constructie, daar heet het ‘de visvang’.

 

 

 

                                            

 

                                                                                                                                                                         het spoorwiel

 

 

 

bonkelaar (een rondsel) en aswiel, voor de aandrijving  van één maalkoppel

 

 

 

 

 

 

Korenmolen

 

Twee waterraderen bedienen drie maalkoppels. Eén koppel maalstenen wordt door het waterrad dat zich het dichtst tegen de muur bevindt, van onderen aangedreven. Een rondsel brengt de draaibeweging van het rad over op de as en deze koningsspil drijft direkt de maalsteen aan.

 

Het andere waterrad drijft twee maalkoppels aan. De koningsspil laat een verdieping hoger het spoorwiel draaien en via tussenwielen worden van bovenaf de maalstenen aan het draaien gezet.

 

 

                         

 

                             bonkelaar en aswiel, voor de aandrijving van twee maalkoppels

 

 

 

                                              

 

                                                   in de korenmolen staat ook een walsenstoel voor het pletten van haver en tarwe

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

Oliemolen

 

 

                 

 

 

 

                                  

 

                                    

 

 

 

               

 

                  de kollergang van de oliemolen

 

 

 

 

 

De Oostendorper molen vertegenwoordigt in Madurodam de watermolens van Nederland.

 

 

 

Relatiegeschenk

 

Een relatiegeschenk van de gemeente Haaksbergen bestaat uit een beeldje geïnspireerd op de waterraderen van de Oostendorper watermolen. Het plastiek is ontworpen door de Haaksbergse kunstenaar Bart ten Bruggencate.

 

 

afbeelding: internet

       

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten / Parafernalia

       

 

                                                

 

 

                                                    1995, de restauratie van 1987/88 heeft het uiterlijk en de omgeving van de molens veranderd

 

 

 

                          

 

                              1985, de waterraderen die op een kaart uit 1968 vervallen waren, zijn hersteld

 

 

 

                                                               

 

 

 

                     

 

           Theelepeltje                                                                                      Een herinneringsmedaille van de Almelose Wandelkring uit 1969,

                                                                                                                      met afbeelding van de Oostendorper watermolen

 

 

                     

 

                         1968, verval slaat toe: de raderen van de korenmolen hebben nauwelijks schoepen

 

 

                                

 

            1964, de oliemolen (rechts) is in 1950 herbouwd na in 1946 in de kolk gezakt te zijn, de korenmolen is gerestaureerd

 

 

 

                      

 

                      theelepeltje, voor de restauratie van 1950

                     de watergraanmolen heeft nog maar één waterrad

 

                   

                             

 

                               de watergraanmolen heeft nog maar één waterrad

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                              

 

                                              kaart uit 1947, de foto is ouder: in 1946 verdween de oliemolen (uiterst rechts) in de kolk

 

 

                          

 

                                kaart met reproductie van geaquarelleerde krijttekening van H.E. Roodenburg

                                een waterrad van de korenmolen toont tekenen van verval, schoepen ontbreken

 

 

 

                     

 

                           19xx

 

 

                                    

 

                                      Geïllustreerd weekblad ‘de Prins’, 1928

                                      de foto toont scheuren in de muur van de oliemolen (rechts)

 

 

 

              

                  1911, onder de ladder is het bovenslagrad zichtbaar

 

 

 


 

 

Homepagina Watermolens

 

site Leumolen